Lejebetingelser for Sommerhuset, Røllikevej 10  

Du skal være medlem af Autismeforeningen på såvel tidspunktet for indgåelse af lejeaftalen som på tidspunktet for benyttelse af lejemålet.

Hvis du melder dig ud af foreningen, skal dette meddeles Kreds Fyn og betragtes som ophævelse af kontrakten, evt. allerede betalt depositum og leje kan ikke refunderes.  

Du skal selv bebo huset. Der kan medtages gæster, men det er en betingelse, at lejeren selv bebor huset, og at huset ikke bebos af flere, end der er sovepladser til (se beskrivelsen af huset).  

Nøgler  

På lejebeviset vil det være oplyst, om nøglen sendes til dig, eller hvor du evt. skal afhente den.

Hvis nøgler bliver sendt fra Kreds Fyn, vil du modtage dem ca. 1 uge inden ferieperiodens start. 

Booker du med kort varsel, kan du ikke forvente, at vi kan nå at sende nøglen hjem til dig.

I så fald skal du hente den efter aftale med formanden.

Afrejse og ankomst  

Du kan ankomme tidligst fra kl. 16 og skal afrejse senest kl. 10 

Depositum  

Ved booking betales der depositum, som dækker de forventede forbrugsudgifter og rengøring. 

Rygning  

Er ikke tilladt indendørs.   

Husdyr  

Husdyr kan medtages, men det skal meddeles udlejer ved booking.  

Affald  

Affald må kun efterlades i den/de dertil indrettede affaldsbeholdere.

Aske lægges i askespanden.Først når du har sikret dig, at asken ikke er varm, eller at der ikke er gløder, lægges den i affaldsbeholderen. 

Alt øvrigt affald inkl. flasker transporteres bort ved egen foranstaltning.  

Fejl og mangler 

Opdager du, at der mangler service, inventar m.m., eller at der er andre fejl i boligen, skal du kontakte Kreds Fyn på lDenne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..  

Booking og Betaling  

Man må ikke leje mere end 3 sammenhængende uger i træk.

Der åbnes først for booking af weekender og hverdagsferier 6 uger før lejeperioden.

Er der mere end et medlem, der ønsker samme uge, foretages der lodtrækning. Kreds Fyns medlemmer og tidligere lejere har der fortrinsret. 

Depositum og lejebeløb betales indenfor 7 dage efter fremsendt lejekontrakt. 

Regler ved opsigelse af lejemål  

Ved opsigelse indtil 6 uger før lejemålets start, mistes det indbetalte depositum. Ved opsigelse mindre end 6 uger før lejemålets start, hæfter man for hele lejebeløbet, medmindre lejemålet bliver lejet ud til anden side. Du vil da kunne få halvdelen af lejebeløbet refunderet (se regler herom nedenfor).

Du har altid 24 timers fortrydelsesret på alle lejemål og vil i så fald få hele det indbetalte beløb refunderet.

Du skal i så fald sende en mail til lDenne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. 

Regler ved genudlejning:  

Når man opsiger sit lejemål mindre end 6 uger før lejemålets start, og genudlejning ikke er mulig, kan man selv benytte sig af lejemålet.

Dette skal aftales nærmere med Kreds Fyn.

I fald man benytter sig af denne mulighed, får man naturligvis ikke indbetalt leje refunderet. 

Erstatningskrav for ikke-benyttede lejemål kan Kreds Fyn ikke imødekomme.

Der henvises til dækning igennem privat afbestillingsforsikring.

Vær opmærksom på, at det kan blive nødvendigt for tilsynsførende/håndværkere at udføre reparationer i boligen - også selvom den er udlejet.