AUTISMEMESSE 2023


Hvad er autisme, og hvad sker der på området lige nu?
Autismeforeningen, Kreds Fyn indbyder hermed til Autismemesse:

pen 1232355 640

Lørdag d. 23. september 2023

Kl. 10.00-16.00

Programmet fra messen i 2022 var nedenstående:

9.30 Dørene åbner
10.00-11.15 Ole Anders Rauff "Det kan jeg ikke! Et foredrag om eksekutive funktioner"
10.15 Messestande åbner
11.30-12.00 Mobilize Me "Workshop om strukturværktøjet PlaNet"
12.15-13.15 Mette Andersen "Autisme og Ensomhed"
13.30-14.00 Mobilize Me "workshop om LiMo"
14.15-15.15 Katrine Krause-Jensen "Autistiske Rollemodeller"
16.00 Messen lukker

Oplægsholdere:

Ole Anders Rauff "Det kan jeg ikke! Et foredrag om eksekutive funktioner"
Det kan jeg ikke! Et foredrag om eksekutive funktioner
Foredragsholderen Ole Rauff bor i Vejle, er 43 år og har en søn med Aspergers Syndrom. Ole blev i 2012 diagnosticeret med Aspergers Syndrom, Tourettes Syndrom og OCD. Siden da har han opnået megen indsigt i sine egne diagnoser og har startet op som autismekonsulent, hvor han har specialiseret sig i at hjælpe i forhold til parforhold, hvor der er autisme involveret. Ole driver en stor facebookgruppe, hvor mennesker, der bor sammen med en autist, kan få hjælp og gode råd. Ole har igennem årene holdt flere forskellige foredrag om autisme.
Ole beskriver sig selv således:
Jeg kan tale 14 sprog på forskellige niveauer; jeg kan holde foredrag for hundredvis af mennesker; jeg arbejder som konsulent, hvor jeg hjælper andre med autisme såvel som pårørende. Jeg har lavet knap 1000 videoer på YouTube. Men basale hverdagsting som fx det at få vasket bilen kan være ganske uoverskueligt for mig. I dette foredrag vil jeg tale om hvorfor. Årsagen er nedsatte eksekutive funktioner. Jeg vil i foredraget fortrinsvis bruge eksempler fra mit eget ret så turbulente liv. Målet med foredraget er at give viden om det at have nedsatte eksekutive funktioner som autist, at få det ned i øjenhøjde, så dette lidt komplekse begreb bliver afmystificeret. Jo mere forståelse og viden, man har om dette emne, jo lettere bliver det at kunne passe bedre på sig selv og ikke mindst undgå unødvendige stresssituationer.

Mobilize Me
Kom til workshop om strukturværktøjet PlaNet

PlaNet er et strukturværktøj, som sætter hverdagen i system og skaber en stærkere kontakt mellem brugeren og hans/hendes støttepersoner. Værktøjet er udviklet til børn, unge og voksne og downloades som en app til din telefon eller tablet. Du vil til workshoppen få en rundtur i værktøjets funktioner og selv have værktøjet mellem hænderne.

Autisme og Ensomhed ved Mette Elmose Andersen
Mette Elmose er autoriseret psykolog og ansat som lektor og forskningsgruppeleder for CH:LD (Children and Adolescent mental Health, Learning and Development) ved Institut for Psykologi, SDU. Hun har tidligere arbejdet som psykolog på Langagerskolen, en specialskole for børn og unge med autisme eller svær ADHD.
Aktuelt er Mette særligt optaget af projekter, der kan være med til at øge vores viden om, hvordan forskellige faktorer (individuelle og i omgivelserne) har betydning for udviklingsforløbet og dermed for personen med autismes og deres families trivsel og livskvalitet. En del af hendes forskning har derfor også fokus på at udvikle og afprøve metoder, der kan forebygge eller reducere psykisk lidelse og mentale sundhedsproblemer hos personer med autisme og deres familier.
Der er aktuelt en forståelse af at de sociale og kommunikative vanskeligheder, som beskrives som kernekarakteriska ved autisme, kan være en risikofaktor for mere begrænsede sociale netværk, social isolation og ensomhed. I et tidligere dansk studie fandt vi, at unge drenge med autisme i højere grad oplevede sig ensomme sammenlignet med jævnaldrende drenge uden autisme. Vi oplevede dog også, at der var manglende viden om, hvordan personer med autisme faktisk oplevede og forstod begrebet ensomhed. Det undersøgte jeg i et nyere studie gennem interview med voksne med autisme om ensomhedsbegrebet. Resultater fra dette studie præsenteres i oplægget sammen med et bredere perspektiv på, hvad vi aktuelt ved og ikke ved om autisme og ensomhed.

Mobilize Me
Lær at sætte mål til workshop om LiMo

LiMo er et målstyringsværktøj, som hjælper borgeren med at visualisere sine mål og forstå vejen til at nå dem. Her kan både brugere og fagpersonerne se målene og rate, hvordan det går. LiMo downloades som en app til din telefon eller tablet, så du altid har dine mål lige ved hånden. Til workshoppen vil du få værktøjet mellem hænderne og høre mere om, hvad LiMo kan.


Autistiske Rollemodeller ved Katrine Krause-Jensen
Katrine Krause-Jensen er ansat som adjunkt i filosofi ved Aarhus Universitet, hvor hun blandt andet er med i forskningsprojektet Autistiske Rollemodeller, der undersøger brugen af autistiske rollemodeller til at skabe værdi i form af øget livskvalitet for mennesker med autisme. Katrine er desuden mor til fire børn, heriblandt Matilda der har autisme.
Katrine vil fortælle om forskningsprojektets foreløbige resultater og præsentere os for 3 – 4 ganske korte podcasts, hvor mennesker med autisme fortæller korte historier om deres udfordringer og deres måder at løse dem på, om deres sommetider alternative veje til det gode liv, om at føle sig forkert og om selvindsigt og selvværd.